Welkom

MEDEDELINGEN KERKDIENSTEN VANAF D.V. 5 JULI:

Rooster voor aanwezigheid in de maanden juli en augustus wordt zaterdag verstuurd naar alle leden. Mocht u geen rooster ontvangen hebben, neem dan contact op met de koster.

Vanaf 1 juli zijn de coronamaatregelen duidelijk verder versoepeld voor het houden van kerkdiensten. Er is geen bezoekerslimiet meer, maar de aanwezige adressen/gezinnen moeten anderhalve meter afstand houden, geen gezondheidsklachten hebben en men dient de hygiënemaatregelen in acht te nemen.
Voor onze gemeente betekent dat er ca. 200 personen in de kerk aanwezig mogen zijn. De bovenzaal zal niet meer gebruikt worden, omdat elk gemeentelid één keer naar kerk kan gaan per zondag.

We kunnen nu de volgende regelgeving aanhouden:

 • Op zondag worden 3 kerkdiensten gehouden op de gebruikelijke tijden: 9.30, 14.00 en 18.30 uur.
 • In het kerkgebouw mogen adressen/gezinnen aanwezig zijn met een onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • De koster heeft een indeling gemaakt en bewaakt het aantal aanwezigen en maakt een verdeling van de gemeenteleden die aanwezig mogen zijn. Volgens een rooster worden de gemeenteleden uitgenodigd.
 • Bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft men thuis.
 • Bij de ingangen van de kerk wordt u gevraagd of er gezondheidsklachten zijn en dat u de handen wil desinfecteren met de gereedstaande handgel.
 • Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand en volg de pijlen die op de vloer zijn aangegeven en gebruik de gereserveerde plaatsen.
 • Tijdens de diensten zal er beperkt gezongen worden met het advies om dit zachtjes en ingetogen te doen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de toiletten (met uitzondering van de kerkenraad en uitzonderlijke gevallen).
 • Bij de uitgangen zijn collectezakjes in tafeltjes geplaatst waarin men het collectegeld kan doen. Verder blijft de mogelijkheid om het collectegeld via de bank te regelen.
 • Neem verder de nodige algemene hygiënemaatregelen in acht. (zie de richtlijnen van het RIVM.
 • De overige gemeenteleden kunnen de diensten meeluisteren via de kerktelefoon, de scanner en de website (gergemscherpenisse.nl).

Verder kunnen de kerkelijke activiteiten van de verenigingen en de commissies, weer opgestart worden na 1 juli. (Besturen kunnen hierover contact opnemen met de contactpersonen).

De kerkdeuren mogen weer opengaan voor een gedeelte van de gemeente. Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord zowel in de kerk als thuis. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden!


Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel. (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie www.gergeminfo.nl).

----------------------------------------------------------------------