Welkom

MEDEDELINGEN KERKDIENSTEN VANAF D.V. 7 JUNI:

We mogen weer verblijd zijn dat vanwege de versoepelde coronamaatregelen de kerkdiensten weer beperkt toegankelijk zijn voor de gemeente. We willen de regelgeving aanpassen voor de maand juni:

 • Er worden op zondag weer 3 kerkdiensten gehouden op de gebruikelijke tijden: 9.30, 14.00 en 18.30 uur.
 • Het kerkgebouw en de bovenzaal zullen gebruikt worden en er mogen in elke ruimte max. 30 personen aanwezig zijn.
 • De koster heeft een indeling van de ruimtes gemaakt met daarin gereserveerde plaatsen, hij bewaakt het aantal aanwezigen en maakt een verdeling van de gemeenteleden die aanwezig mogen zijn. Hij zal hierover een instructie verstrekken aan alle gemeenteleden.
 • Ouderen boven de 70 jaar en personen die tot de risicogroepen behoren worden afgeraden naar de kerk te komen.
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Bij de vooringangen en de achteringang van de kerk komt een tafel met desinfecterende handgel, bij binnenkomst wordt gevraagd uw handen hiermee te desinfecteren.
 • Houd voldoende afstand (min. 1,5 meter) en gebruik de gereserveerde plaatsen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de toiletten (met uitzondering van de kerkenraad en uitzonderlijke gevallen).
 • Er wordt niet gecollecteerd en u wordt vriendelijk verzocht om het collectegeld via de bank te regelen.
 • Neem verder de nodige algemene hygiënemaatregelen in acht. (zie de richtlijnen van het RIVM.
 • De overige gemeenteleden kunnen de diensten meeluisteren via de kerktelefoon, de scanner en de website (gergemscherpenisse.nl).

Verder zullen de kerkelijke activiteiten van de verenigingen en de commissies, voorzichtig in beperkte omvang, weer opgestart worden na 1 juli. (Besturen kunnen hierover contact opnemen met de contactpersonen).

De kerkdeuren mogen weer opengaan voor een gedeelte van de gemeente. Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord zowel in de kerk als thuis. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden!


Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel. (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie www.gergeminfo.nl).

----------------------------------------------------------------------