Welkom

 

Mededelingen kerkenraad per DV 15 oktober 2020:

 • De kerkdiensten zullen weer online met beeld worden uitgezonden. Wachtwoord is gewijzigd!
 • Er zal weer een gezondheidscheck worden uitgevoerd bij binnenkomst van de kerk.
 • Degenen die hun collectegeld in de collectezakjes willen doen, kunnen dit bij binnenkomst voor de aanvang van de dienst doen voor betere onderlinge afstand.
 • De huisbezoeken worden tijdelijk uitgesteld (Met uitzondering van bijzondere gevallen).
 • Verder gelden de onderstaande regels van het protocol.

 

PROTOCOL KERKDIENSTEN VANAF D.V. 11 OKTOBER:

Vanwege de nieuwe adviezen van 9 oktober t.a.v. de coronamaatregelen willen we kerkdiensten houden waarbij max. 100 personen aanwezig zijn naast de dienstdoende personen. Bij het bezoeken van de kerkdiensten houden we altijd anderhalve meter afstand, desinfecteren we de handen en mogen we geen gezondheidsklachten hebben.

Als kerkenraad willen we de volgende regelgeving aanhouden:

 • U ontvangt een uitnodiging vanuit kerktijd.nl voor de diensten.
 • Bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft men thuis.
 • We houden altijd minimaal 1,5 meter afstand. Indien u het wenst kunt u een mondkapje gebruiken.
 • Bij de ingangen van de kerk kunt u de handen desinfecteren met de gereedstaande handgel.
 • In het kerkgebouw mogen adressen/gezinnen aanwezig zijn met een geruime onderlinge afstand.
 • Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand en volg de pijlen die op de vloer zijn aangegeven en gebruik de gereserveerde plaatsen.
 • Tijdens de diensten zal er beperkt gezongen worden met het advies om dit zachtjes en ingetogen te doen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de toiletten (alleen bij uitzonderlijke gevallen).
 • Bij de uitgangen zijn collectezakjes in tafeltjes geplaatst waarin men het collectegeld kan doen. Verder is er de mogelijkheid om het collectegeld via de bank te regelen.
 • Neem verder de nodige algemene hygiënemaatregelen in acht. (zie de richtlijnen van het RIVM).
 • De overige gemeenteleden kunnen de diensten meeluisteren via de kerktelefoon, de scanner en de website (gergemscherpenisse.nl).

Verder kunnen de kerkelijke activiteiten van de verenigingen en de commissies, in beperkte omvang doorgaan met max. 30 bezoekers en met inachtneming van de bovenstaande regelgeving. (Besturen kunnen contact opnemen met de contactpersonen).

De kerkdeuren mogen nog opengaan voor een gedeelte van de gemeente. Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord zowel in de kerk als thuis. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden!


Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel. (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie www.gergeminfo.nl).

----------------------------------------------------------------------