Welkom

MEDEDELINGEN KERKDIENSTEN VANAF D.V. SEPTEMBER:

De uitnodigingen voor de kerkdiensten gaat verlopen via kerktijd.nl. U heeft een e-mail gehad voor aanmelding of u bent telefonisch benaderd. Iedere woensdagavond zullen de uitnodigingen voor de diensten voor de komende zondag verstuurd worden en u dient binnen 48 uur hier op te reageren. Na 48 uur vervalt de uitnodig. Mocht u geen  bericht ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met de koster.

Vanwege de huidige coronamaatregelen is er geen bezoekerslimiet meer, maar de aanwezige adressen/gezinnen moeten anderhalve meter afstand houden, geen gezondheidsklachten hebben en men dient de hygiënemaatregelen in acht te nemen.
Voor onze gemeente betekent dat er ca. 200 personen in de kerk aanwezig mogen zijn.

We kunnen nu de volgende regelgeving aanhouden:

 • Op zondag worden 3 kerkdiensten gehouden op de gebruikelijke tijden: 9.30, 14.00 en 18.30 uur.
 • In het kerkgebouw mogen adressen/gezinnen aanwezig zijn met een onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • U ontvangt een uitnodiging vanuit kerktijd.nl voor de diensten.
 • Bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft men thuis.
 • Bij de ingangen van de kerk wordt u gevraagd of er gezondheidsklachten zijn en dat u de handen wil desinfecteren met de gereedstaande handgel.
 • Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand en volg de pijlen die op de vloer zijn aangegeven en gebruik de gereserveerde plaatsen.
 • Tijdens de diensten zal er beperkt gezongen worden met het advies om dit zachtjes en ingetogen te doen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de toiletten (alleen bij uitzonderlijke gevallen).
 • Bij de uitgangen zijn collectezakjes in tafeltjes geplaatst waarin men het collectegeld kan doen. Verder blijft de mogelijkheid om het collectegeld via de bank te regelen.
 • Neem verder de nodige algemene hygiënemaatregelen in acht. (zie de richtlijnen van het RIVM.
 • De overige gemeenteleden kunnen de diensten meeluisteren via de kerktelefoon, de scanner en de website (gergemscherpenisse.nl).

Verder kunnen de kerkelijke activiteiten van de verenigingen en de commissies, weer opgestart worden. (Besturen kunnen hierover contact opnemen met de contactpersonen).

De kerkdeuren mogen weer opengaan voor een gedeelte van de gemeente. Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord zowel in de kerk als thuis. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden!


Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel. (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie www.gergeminfo.nl).

----------------------------------------------------------------------