Welkom

Mededelingen kerkenraad per D.V. 23 februari 2022

Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen door de overheid per 25 februari hebben we als kerkenraad het besluit genomen om alle geldende maatregelen te laten vervallen per zondag 27 februari.

  • Iedereen kan weer naar de kerk.
  • De zitplaatsen in de kerk zijn vrij. Voor de goede orde verzoeken we u om zoveel als mogelijk uw oude bekende zitplaats in te nemen.
  • Degenen die vragen hebben over de zitplaatsen kunnen deze, bij voorkeur per e-mail, kenbaar maken bij de zitplaatsencommissie. (penningmeester@gergemscherpenisse.nl).
  • De collectes zullen weer gehouden worden bij het uitgaan van de kerk.
  • Het wisselen van muntgeld voor de collectes is nu maandelijks weer mogelijk op de eerste vrijdag van de maand (vanaf 4 maart).
  • Degenen die via de bank hun giften overmaken, verzoeken we om dit maandelijks te willen doen.

Er liggen een tweetal moeilijke jaren achter ons aangaande het bezoek van de kerkdiensten vanwege de coronapandemie, maar het Woord van God mocht nog zijn voortgang hebben onder ons. Als kerkenraad mogen we u bedanken voor uw medewerking en het getoonde begrip voor de maatregelen die we moesten nemen in die moeilijke periode.
De HEERE is ons gedachtig geweest. Dat we in getrouwheid de middelen mogen waarnemen en Hij zegene de bediening van Zijn Woord tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.